Belsimpel.nl is de grootste webwinkel voor mobiele telefoons en abonnementen. Wij bieden iedereen het beste aanbod voor de beste prijs en daarvoor gaan we iedere dag tot het uiterste. Niet alleen op ons kantoor in Groningen, ook in onze zeven winkels. Ons team van meer dan 300 collega’s is fanatiek bezig om elke dag beter te worden, want meespelen in de Champions League van de e-commerce is hard werken.

We zijn innovatief en gretig naar slimme oplossingen en nieuwe technieken. Daarin zijn we heel fanatiek en bovendien nog lang niet klaar. We zoeken daarom gedreven talenten die echt fanatiek zijn en een bijdrage willen leveren aan de verdere groei van Belsimpel.nl.

Wij willen samen met jou de mobiele wereld veranderen.


Hoofdkantoor Groningen

Fulltime

Parttime

Werk jij straks in het hart van Groningen?

Sprout Challenger Publieksprijs

Één van de 50 meest innovatieve bedrijven van NL

FD Gazelle Oryx Award 

Meest opvallende groeiprestatie

Deloitte Tech Fast500 

Één van 's werelds snelst groeiende bedrijven

FD Gouden Gazelle 

Regio Noord-Nederland

Publieksprijs XL

Elektronica & Telecom